Menu

Ủng hộ phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới"

Hưởng ứng cuộc vận động tham gia đóng góp ủng hộ phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới" do Liên đoàn lao động Huyện Từ Liêm, Hà Nội phát động, kể từ ngày 24/07/2012, Lacviet Group đã vận động toàn thể CBCNV tích cực tham gia đóng góp ủng hộ.

Phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới" với mục đích đóng góp hỗ trợ 01  công trình xây dựng nông thôn mới tại 01 xã hoặc trang bị điểm vui chơi cho nhân dân tại địa bàn dân cư đang thực hiện xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự quan tâm lớn từ Lacviet Group và toàn thể CBCNV bởi tính thiết thực cũng như mục đích hướng tới cộng đồng của phong trào.

Ban chấp hành công đoàn của Lacviet Group đang khẩn trương vận động quyên góp CBCNV của Lacviet Group hưởng ứng và gửi toàn bộ số tiền quyên góp tới LĐLĐ Huyện Từ Liêm để triển khai theo đúng kế hoạch.

Trở lại đầu trang