Menu

Ủng hộ phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới"

ởng ứng cuộc vận động tham gia đóng góp ủng hộ phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới" do Liên đoàn lao động Huyện Từ Liêm, Hà Nội phát động, kể từ ngày 24/07/2012, Lacviet Group đã vận động toàn thể CBCNV tích cực tham gia đóng góp ủng hộ.

Xem chi tiết...
Đăng ký vào nguồn cấp dữ liệu RSS