Menu

Thi công hệ thống điện

HẠNG MỤC THI CÔNG:

A. Hệ thống điện cao thế

1. Hệ hống phân phối và đường dây cao thế
2. Trạm biến áp
3. Hệ thống đóng cắt dao điện

B. Hệ thống điện hạ thế

1. Mạng lưới điện hạ thế
2. Hệ thống cung cấp điện
3. Tủ điện và hệ thống điều khiển
4. Máy phát điện dự phòng

C. Hệ thống các tiện nghi cho tòa nhà

1. Hệ thống chống sét và tiếp địa
2. Hệ thống báo cháy
3. Hệ thống điện thoại, bao gồm PABx,MDF & DFs
4. Hệ thống thông tin nội bộ
5. Hệ thống truyền hình (CCTV)
6. Hệ thống thu truyền hình vệ tinh (MATV)
7. Hệ thống tự động tòa nhà (BAS)
8. Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS)
9. Hệ thống chiếu sáng bên trong và bên ngoài
10. Hệ thống bảo vệ bao gồm CCTV
11. Hệ thống thẻ từ

Trở lại đầu trang