Menu

Xây dựng công nghiệp

Nhà máy may công nghiệp Sakurai Vietnam, 100% vốn đầu tư Nhật Bản, Lạc Việt Group là tổng thầu thiết kế và xây dựng
Nhà máy may Yotsuba, 100% vốn đầu tư Nhật Bản, Lạc Việt Group là tổng thầu thiết kế và xây dựng
Nhà máy giấy và bột giấy An Hòa (Huyện Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang)
Nhà máy may veston Phú Thọ Shonai, 100% vốn đầu tư Nhật Bản
Nhà máy may công nghiệp Sakurai Vietnam, 100% vốn đầu tư Nhật Bản, Lạc Việt Group là tổng thầu thiết kế và xây dựng
Nhà máy may công nghiệp Sakurai Vietnam, 100% vốn đầu tư Nhật Bản, Lạc Việt Group là tổng thầu thiết kế và xây dựng

Một trong những lĩnh vực thế mạnh của Lacviet Group là thi công xây dựng các công trình công nghiệp phục vụ cho các nhu cầu đa dạng của sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trải qua 8 năm phát triển, Lacviet Group đã có trong tay rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công, xây dựng các công trình công nghiệp. Các công trình do Lacviet Group thi công luôn đáp ứng được các yêu cầu cao về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật của chủ đầu tư.

Lacviet Group là tổng thầu thiết kế và thi công của nhiều công trình xây dựng nhà máy của Nhật Bản cũng như là nhà thầu thi công của nhiều công trình xây dựng khác.

Trở lại đầu trang